Kommunikation
Vi har på denna webbplats skapat en unik
chans för kunder, assistenter och
andra intressenter att kommunicera.


Med hjälp av ett personligt lösenord kan
man logga in på träffpunkten och ventilera
sina åsikter med andra inom Unik
assistans.


Logga in>

Möjligheter
Tanken med träffpunkten är att människorna inom företaget Unik Assistans skall kunna mötas och kommunicera digitalt. Tanken är att forumet skall främja intressanta diskussioner som i förlängningen utvecklar företaget och verksamheten.

För att få tillgång till träffpunkten krävs ett login.

Är du intresserad av att använda träffpunkten kontakta info@unikassistans.com